937f929d420ab20a5c9d96a1ab9e2021_L

Mẫu thang dây thoát hiểm thép chịu lực cao cấp – TDTH01

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho những hộ gia đình sống tại chung cư từ tầng 10 trở xuống. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang
5ab529a5ebdeee2caf2312423d91adb3_L

Mẫu thang dây thoát hiểm Polypropylene cao cấp – TDTH02

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc
0e17febd522cd9389b04ce5c00f25aec_L

Mẫu thang dây thoát hiểm Polypropylene cao cấp – TDTH03

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc
f3ad4a234535b69ec9bf916a25462992_L

Mẫu thang dây thoát hiểm Polypropylene cao cấp – TDTH04

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc
cef09c4dc3d0d8d265ab7ea9482b510d_L

Mẫu thang dây thoát hiểm Polypropylene cao cấp – TDTH05

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc
e0b863f873638efa81a0f8773b39882d_L

Mẫu thang dây thoát hiểm gỗ cứng cao cấp – TDTH06

Thông số kỹ thuật: Độ dài: Tùy theo đặt hàng 4m/7m/8m/15m…. Bậc gỗ cứng, bền chắc Số bậc chống lật: 2 Số  bậc cao su: 4 Khoảng cách giữa các bậc: 300-350mm Dây bằng sợi malina Φ20mm bền chắc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mới 100%, sản xuất 2012. Những kích thước thông
f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_L

Mẫu thang dây POSYN chống cháy– TDCH01

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho những hộ gia đình sống tại chung cư từ tầng 10 trở xuống. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây
28b8f12309e9ac4afaade20e5d04ffc2_L

Mẫu thang dây POSYN chống cháy – TDCH02

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho những hộ gia đình sống tại chung cư từ tầng 10 trở xuống. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây
69b5f85da08d181d48515c6d41e3e0a5_L

Mẫu thang dây Polypropylene chống cháy – TDCH03

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm: dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp. Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm  được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ khi có hỏa hoạn móc

Thang Dây – Thang Dây An Toàn – Thang Dây Cứu Hộ